A - 1

30849802
A - 1
Šulekova 58,  811 03 Bratislava - Staré Mesto
Bratislava I
21.02.2002
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.